Skip to main contentSkip to cookies

DigiHandig, onderdeel van New Future Lab

DigiHandig app:
privacyverklaring

Algemene informatie

DigiHandig, onderdeel van New Future Lab, met KVK-nummer 74689797 en gevestigd aan Schieweg 15Y30, 2627 AN te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: privacy@newfuturelab.nl

Het is ons doel om uw privacy te respecteren en te beschermen als u onze app gebruikt. Als u twijfels of vragen heeft, neem dan zeker contact met ons op.

Inleiding

Welkom bij DigiHandig. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw privacy respecteren en beschermen bij het gebruik van onze app. Wij begrijpen het belang van privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van de gegevens van onze gebruikers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De DigiHandig app is met het oog op privacy ontwikkeld, waarbij het principe van 'privacy by design' als leidraad is gehanteerd. In overeenstemming met dit principe, verzamelt de DigiHandig app geen persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Dit houdt in dat er geen gevoelige data wordt vergaard waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers of adresgegevens. De app vereist geen registratie van gebruikers middels inlogaccounts, gebruikersnamen of wachtwoorden. Ons doel is om een veilige en privacybewuste gebruikerservaring te bieden zonder inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers. We verzamelen wel anonieme statistieken en gebruiksgegevens.

Anonieme Statistieken en gebruiksgegevens

We verzamelen via het platform Firebase statistieken en gebruiksgegevens om de prestaties van onze app te begrijpen en te verbeteren. Firebase maakt gebruik van IP-adressen om de statistieken te genereren, maar verder verzamelen wij geen persoonsgevoelige gegevens. De statistieken die we bijhouden omvatten onder andere:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

DigiHandig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, maar niet beperkt tot: 

Delen van gegevens

Gezien de aard van onze app, verzamelen wij geen gevoelige persoonsgegevens van onze gebruikers. Daarom is er geen mogelijkheid voor het delen van gevoelige persoonsgegevens met externe partijen.

De anonieme gebruiksdata wordt wel gebruikt om onder andere onze partners te informeren over het gebruik van de app en ten behoeve van (continue) impactmetingen.

Alle andere verzamelde gegevens worden niet verkocht aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DigiHandig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

DigiHandig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DigiHandig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevensbeveiliging

DigiHandig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@newfuturelab.nl.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website en in onze app gepubliceerd.

Uw Rechten

Als gebruiker van onze app heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens. Dit omvat het recht om te weten welke gegevens we verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

Contactinformatie

Voor vragen of zorgen over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@newfuturelab.nl.

Toepasselijk Recht

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de wetten van Nederland en de Europese Unie, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door op “Accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies in uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Meer info
AccepterenAlleen essentiële
Door op “Accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies in uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Meer info
AccepterenAlleen essentiële